نم نم بارون
 
 
دو شنبه 22 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 11:16 ::  نويسنده : نعیمه

پدر بشنو این حرف فرزند خویش

عزیزو گرامی و دلبند خویش

تویی مایه ی بود و پیدایشم

کنا رت به ناز و به آسایشم

پدر تکیه گاه وجود منی

تو سرمایه ی هست و بود منی

پدر عزیزم روزت مبارک