نم نم بارون
 
 
دو شنبه 26 آبان 1393برچسب:, :: 19:20 ::  نويسنده : نعیمه

دلا فرزانگی کردن مهم است ***
خدا را بندگی کردن مهم است
چه مدت زندگی کردن مهم نیست ***
چگونه زندگی کردن مهم است
دلا این زندگی جز یک سفر نیست ***
گذرگاه است و راهش بی خطر نیست
چو خواهی با صفا باشی و صادق ***
به جز راه خدا راهی دگر نیست
غم بیچارگان خوردن مهم است ***
دلی از خود نیازردن مهم است
چه مدت زندگی كردن مهم نیست ***
چگونه زندگی کردن مهم است
دلا با نفس جنگیدن مهم است ***
عیوب خویش را دیدن مهم است
خطا باشد ز مردم عیب جویی ***
خطای خلق بخشیدن مهم است
دلا درد آشنا بودن مهم است ***
به مردم عشق ورزیدن مهم است
””چه مدت زندگی کردن مهم نیست
چگونه زندگی کردن مهم است ""دو شنبه 12 آبان 1393برچسب:, :: 22:58 ::  نويسنده : نعیمه

باران حالا چرا؟

داری از قصد میزنی یک ریز
با سر انگشت خود به شیشه ی من
 
قطره قطره نمک بپاش امشب
روی زخم دل همیشه ی من
 
تو که در کوچه راه افتادی
همه جا غیر کربلا بودی
 
با توام آی حضرت باران
ظهر روز دهم کجا بودی؟
 
روز آخر که جنگ راه افتاد
سایه ی تشنگی به ماه افتاد
 
هر طرف یک سراب پیدا شد
چشمهامان به اشتباه افتاد
 
مهر زهرا مگر نبودی تو؟
تو که با مادر آشنا بودی
 
باتوام آی حضرت باران
ظهر روز دهم کجا بودی؟
 
مادری در کنار گهواره
لب گشود و نگفت هیچ از شیر
 
تو نباریدی و به جات آن روز
از کمانها گرفت بارش تیر
 
تو که حال رباب را دیدی
تو به درد دلش دوا بودی
 
باتوام آی حضرت باران
ظهر روز دهم کجا بودی؟
 
وقتی آن روز رفت سمت فرات
در دلش غصه های دنیا بود
 
تو اگر در میانمان بودی
شاید الان عمویم اینجا بود
 
رحمت و عشق از تو می بارید
قبل ترها چه باوفا بودی
 
باتوام ای حضرت باران
ظهر روز دهم کجا بودی؟!....چهار شنبه 7 آبان 1393برچسب:, :: 20:25 ::  نويسنده : نعیمه

.
اصلاً حسين جنس غمش فرق می كند

اين راه عشق ، پيچ و خمش فرق می کند !

شاعر شدم برای سرودن برايشان

اين خانواده محتشمش فرق مي‌كند !

صد مرده زنده می‌شود از ذكر يا حسين

عيسای خانواده دمش فرق مي‌كند !

از نوعِ ويژگیِ دعا زير قُبّه‌اش

معلوم می‌شود حرمش فرق می‌كند !

تنها نه اينكه جنسِ غمش ، جنس ماتمش

حتّی سياهیِ علمش فرق مي‌كند !

با پایِ نيزه رویِ زمين راه می‌رود

خورشيد كاروان قدمش فرق می كند !

من از "حسینٌ منّي" پيغمبرِ خدا

فهميده‌ام حسين همه‌اش فرق می‌كند !

علی زمانیانسه شنبه 6 آبان 1393برچسب:, :: 8:5 ::  نويسنده : نعیمه

دلم پراست!!!

 

انقدر پر...

  

که گاهی اضافه هایش ازگوشه ی چشمانم می چکد!!!