نم نم بارون
 
 
چهار شنبه 29 آبان 1392برچسب:, :: 17:4 ::  نويسنده : نعیمه

گروه سرگرمی ROZANEH

دلبسته ي کفشهایم بودم. کفش هايي که  يادگار سال هاي نوجواني ام بودند
دلم نمي آمد دورشان بيندازم .هنوز همان ها را مي  پوشيدم
اما کفش ها تنگ بودند و پایم را مي زدند
قدم از قدم اگر بر مي داشتم زخمی تازه نصیبم مي شد
سعي مي کردم کمتر راه بروم زيرا که رفتن دردناک بودادامه مطلب ...