نم نم بارون
 
 
شنبه 5 مرداد 1392برچسب:, :: 21:49 ::  نويسنده : نعیمه

شب قدر است بیا قدر بدانیم کمی                                                    
                     خانه دل ز گناهان بتکانیم کمی

شعله افتاده به ملک دلم از فرط گناه                                                
                              دوست را از دل این شعله بخوانیم کمی

روح را صیقل آیینه دهیم از دل و جان                                                 
                     آه را تا ملکوتش برسانیم کمی

عهد بستیم و شکستیم بسی کاش که ما                                        
                    بر سر عهد وفادار بمانیم کمی

پوشه از بار گناهان شده پر حجم بیا                                                   
                             رمضان است به آتش بکشانیم کمی

نگذاریم زبانه بکشد دوزخمان                                                          
                             بنشینیم و به اشکش بنشانیم کمی

بنشانیم نهالی به امید ثمری                                                     
                             چشمه از چشم به پایش بدوانیم کمی

و ارادت بنماییم و بگوییم " الغوث "                                                    
                        ناله را تا به فلک باز رسانیم کمی

                                                                                                 

                                                                                                                                                " امیرعلی مصدق "